1. je opilý na mol; je nacucaný jako houba; je opilý jako kára; zpitý pod obraz boží, opilý jako cep

2. (bít se) s otevřeným (odkrytým) hledím přímo, čestně, nebojácně

3. (dělat co), aby se to odfajfkovalo, odškrtlo

4. (je) blbý (hloupý) jako poleno, je hloupý jako troky

5. (udělat co) z jedné vody načisto; brát / vzít hákem co; dělat něco hlava-nehlava; nemá to ani hlavu ani patu; též ani hlavy ani paty

6. 1. křičet (zpívat, smát se) z plna hrdla (z plného hrdla, na plné hrdlo); křičet (volat, řvát) jako na lesy; jako by ho na nože bral, na plné pecky; řezat prkna; chrápat, jako když fošny řeže (jako když kamení sype, jako když pilou řeže 2. běžet (utíkat) co nohy stačí; běžet s větrem o závod, uhánět plnou parou, vzít nohy na ramena

7. a stejní jako on (oni) a jeho (jejich) přátelé; a ostatní, a společníci; táhnout (držet) za jeden provaz (konec) s kým

8. bít (zvonit, troubit, tlouci) na poplach

9. bojovat (rvát se) na život a na smrt bojovat až do konce svých sil

10. brát / vzít nohy na ramena; brát / vzít do zaječích; brát / vzít roha; prásknout do bot

11. být na jednou brdo; být na jednou kopyto; být z jednoho pytle

12. být od toho, hodit se k čemu, nejlíp tomu rozumět; být k tomu (na to) jako stvořený. zrozený; je v tom doma, mistr svého řemesla, mít fillipa, mít všech pět pohromadě, moudrý jako šalamoun, chodící encyklopedie, děd Vševěd

13. být pod pantoflem u koho; být pod komandem čím; nosit [doma] sukně; chodit doma v sukních; skákat podle čí noty (písničky)

14. čert aby vzal [koho]; aby se do země propadl, do horoucích pekel

15. čert aby vzal [koho]; aby se do země propadl, do horoucích pekel

16. dávat / dát co proto komu, vypráskat někoho bičem, zpráskat bičem, rákoskou; dát výprask komu, zmalovat koho, vyprášit komu kožich, ukazovat / ukázat komu, zač je toho loket; sprdnout koho na dvě doby; dát někomu világoš

17. dávat / dát co proto komu; dávat / dát kapky komu; dát komu za vyučenou

18. dělat / udělat kozla zahradníkem

19. dělat co gratis, za zaplať Pánbůh, dělat co jen tak

20. dělat si / udělat si poznámky o čem, zapisovat

21. dívka jako květ (růže); děvče jako z marcipánu; chlap (chlapec) jako panna

22. dostávat se / dostat se do otroctví; stávat se / stát se otrokem koho; upadat / upadnout do područí, být v otroctví, otrokem, v područí, pod nadvládou koho

23. drakonické zákony

24. dům na kuří noze

25. holit / oholit koho bez břitvy (bez nože); brát / vzít koho na hůl

26. chodit (nést se, vykračovat) jako páv; vytahovat se jako kšandy; hrát si na pána; mosit hlavu vzhůru, vypínat se; náfuka , nosit nos vysoko (nahoru), zdvíhat nos

27. chodit za kým jako stín

28. chovat tajnou zášť ke komu; mít žízeň na koho; mít pifku na koho, kout pikle, spolčovat se proti komu; kout (strojit) pikle; utopit koho na lžíci (lžičce) vody

29. chytat lelky

30. chytat lelky; hledět pánubohu do oken

31. je komu úzko u srdce; kámen leží na prsou komu; má těžké srdce; na prsou jako by měl cent; leží kámen na srdci (duši) komu; leží to na srdci jako kámen komu; spadl (svalil se) komu balvan (srov. kámen) ze srdce; ´kameň svalilcja s duši, c pleč´ – kámen spadl ze srdce

32. je to (máme to) v suchu (v kapse); je ruka v rukávu

33. jet na plné otáčky (obrátky), na plný plyn, jako o závod; jet jako blázen; jede, jako by nás ukradl

34. kámen úrazu; bludný kámen (balvan

35. kapka do moře; kapka v moři

36. klepla pepka (mrtvička, pepina) koho; trefil šlak koho; ranila mrtvice koho

37. koukají prsty (palce) z bot komu

38. lahodné, příjemné zvonění (cinkání)

39. lehnout popelem; shořet na prach (troud); obracet / obrátit co v popel; spálit co na uhel

40. lézt (plazit se ) po čtyřech

41. má tvrdou hlavu (lebku, palici); má tuhou šíji; je [tvrdohlavý] jako beran (mezek); moci na kom dříví štípat; nechat na sobě dříví štípat

42. měřit komu stejným metrem / loktem; na každěho mít stejný (jeden) metr

43. měřit stejným loktem koho, co, měřit všem stejně, stejným metrem

44. mít [už] duši (smrt, dušičku) na jazyku; mlít z posledního, s duší na jazyku, s posledním dechem; být v posledním tažení

45. mít plnou kapsu; mít plný měšec, žok peněz; peněžní žok

46. mít prázdnou (lehkou, děravou, čistou, hubenou) kapsu; mít hluboko do kapsy; mít v kapse díru; nemoci [si] loktem do kapsy; být čistý jako slovo boží; být švorc

47. mít v hlavě galimatyáš (zmatek, chaos); být s rozumem v koncích; mít popletenou (zamotanou) hlavu, mít to v hlavě popletené

48. mlátit (bít, prát) do koho jako do snopu [žita] (do žita); prát do koho jako cep do žita; řezat do koho jako do pytle; řezat do koho hlava nehlava, jako smyslu zbavený; seřezat jako žito

49. na plné obrátky / otáčky; na plný plyn; na plné pecky; na plné otáčky; plnou parou; (dělat co) o sto šest (o všechno pryč); na doraz

50. namazat koho lískovým olejem; vyplatit březovkou; dát co proto komu; dát na chrám páně [svatého Bouchala] komu; vyprášit komu kožich

51. natáhnout bačkory

52. natáhnout bačkory (perka); zatřepat (zaklepat) bačkorami; vzal ho ďas, ranila ho mrtvice, klepla ho pepka; porazilo ho

53. nemít ani halíř

54. nemít ani střechu nad hlavou, kde hlavu složit; být chudý jak kostelní myš

55. nenechávat / nenechat z čeho kámen na kameni (cihlu na cihle); rozbíjet / rozbít na padrť; rozbít (rozdrtit) na prášek koho, co; nezůstal (nezbyl) kámen na kameni kde, nenechávat / nenechat [z čeho] kámen na kameni

56. není na krok vidět; tma jako v pytli (v zadnici); (je) tma jako v ranci; bylo tma, že by mohl fackovat

57. netvor, bestie, zrůda; šelma, dravec, dravá zvěř

58. obětní beránek

59. oblečení jako ze žurnálu, zbrusu nové

60. obr (kolos) na hliněných nohách

61. ohnivé, horoucí peklo

62. omílat známé věci

63. opíjet se / opít se na mol, zpít se do němoty, pod obraz boží

64. otírat se o koho; + navážet se do koho; + dělat (činit) nepříjemné narážky na čí adresu

65. pálí koho dobré bydlo; nevědět roupama co dělat; mít svrby (od nicnedělání

66. paní Březovka (přišla na koho)

67. páté (desáté) kolo u vozu

68. podle sebe soudím tebe; soudit / posuzovat koho, co podle sebe

69. podobat se (být podobný) komu, čemu jako vejce vejci; jako by komu z oka vypadl

70. posílat na čí hlavu blesky; svolávat kletby na koho

71. přičítat / přičíst komu vinu za co; házet / hodit kamenem po kom, čem

72. připsat komu co na vrub

73. rozžhavit doběla koho; přivádět / přivést (uvést) do varu koho; zpěnit krev komu; hnout žlučí komu; drásat komu nervy, zvednout komu adrenalin v krvi

74. sázet / vsadit na kartu co; dávat / dát v sázku co; dávat / dát ve hru co; dávat / dát co, koho všanc; na poslední kartu

75. Sisyfova práce, sisyfovská práce

76. stará čarodějnice; stará škatule

77. starouši, brácho; kamaráde

78. stát (sedět) jako dřevěný panák; stát jako svatý na mostě (za dědinou); stát jako dub; být zticha jako pěna, sedět jako zařezaný, zůstat jako omráčený, stát jako přikovaný, stát jako solný sloup, stát jako socha, stát (sedět) jako dřevěný panák; stát jako svatý na mostě (za dědinou)

79. stát pevně na třech nohách

80. stojí (sedí), jako by spolkl pravítko; (zůstal stát) jako solný sloup; nevěří vlastním očím (uším)

81. škrábat, psát jako kocour

82. tahat za koho kaštany z ohně (z pece); pálit si za (pro) koho prsty

83. teče komu do bot; je to v pytli; to je na bačkoru; jde do tuhého; je to včudu; jde to s kopce; už je se mnou konec

84. ten nahoře tě vidí; dívá se zeshora, z nebes, Bůh to vidí

85. tetelit se (slintat) blahem; mít plezír z čeho; vrtět ocasem

86. to je pěkné nadělení! to tak scházelo! to jsou mi věci! to tak chybělo!

87. toho rohlíkem neopiješ; to je pálený ptáček; na něho si s rozumem neprijdeš, na toho si krátký; na toho (na mne apod.) si nepřijde(š)

88. trefit hřebík na hlavičku; strefit se do černého

89. volný [jako] pták, svobodný jako Amerika; svobodný [jako] pták; starý mládenec, nezávislý člověk, stát na vlastních nohách

90. vracet se / vrátit se (dostávat se / dostat se, vjet) do starých (vyjetých, vyježděných, normálních) kolejí

91. vrážet / vrazit (zarážet) klín

92. vypadat jako ochechule (jako maškara, strašidlo); chodit jako hastroš; žebrota žebrácká, být jako stará čarodějnice; být jako bába Jaga; koukat jako sůva

93. vytloukat (vyrážet) / vytlouct /vyrazit) klín klínem; vyhánět (vymítat) čerta ďáblem; vyhánět (vymítat) ďábla belzebubem; vyhánět čerta ďablem

94. zachovávat / zachovat dekorum; důstojnost; svou tvář

95. zaklepat (zatřepat) bačkorama; natáhnout brka (brčka); být (ležet) bradou vzhůru; mít bradu vzhůru; natáhnout bačkory

96. zametat / zamést (zahlazovat / zahladit, smazat, odklidit) stopy (stopu);

97. zkušební, prubířský kámen

98. zlatý důl

99. zůstávat / zůstat bez povšimnutí, nevyužitým, ležet ladem

100. ždímat-/ vyždímat, vymačkávat / vymačkat z koho co; ždímat / vyždímat jako hadr koho; vymačkávat / vymačkat jako citron (do poslední kapky krve) koho