1. 1. (kričať) z plného hrdla na plné pecky; na plné (celé) hrdlo; na celé kolo; (chrápať) akoby drevo pílil; akoby ho na nože bral na plné pľúca, na celú ulicu, akoby ho z poslednej (ostatnej, deviatej ) kože drali, akoby ho na škripce ťahali, akoby horelo, , na ratu, na živého Boha, ako pavián, ako najatý; div si hrdlo nepotrhá, aj mŕtveho by zobudil 2. (utekať) čo mu nohy stačia; plnou parou; čo mu sily stačia; čo mu para stačí, až (len) sa (tak) práši, ako šialený (bláznivý, ako zmyslov zbavený, ako bez hlavy (rozumu), ako strela (šíp), ako šarkan, ako víchor, s vetrom opreteky (o závod), plnou parou, o milých päť, o dušu spasenú, akoby ho (všetci) čerti hnali, ako s nasoleným zadkom 3. (pracovať) až sa mu z kečky parí, až (len) sa tak práši, ako divý, o milých päť, o dušu spasenú, ako drak, ako osa, ako oheň; na plné obrátky 4. žiť na vysokej (veľkej) nohe; ako kráľ, ako v rozprávke, ako červ v syre, ako prasa v žite

2. 1. ako zo škatuľky; ako bábika, ako z cukru 2. ako vystrihnutý zo žurnálu 3. úplne nový, novučičký

3. a ostatní; a jeho (ich spoločníci; a jeho (ich) partia; a spol., a jemu podobní; ťahať s niekým za jeden povraz

4. aby sa prepadol do horúcich pekiel; čert aby vzal čo, koho

5. ani groša, ani haliera, bez haliera; nemá ani deravý groš (ani halier, ani šesták

6. až sa hory zelenajú

7. bez uváženia; bez rozmyslu, nerozvážne, ľahkovážne, splašene

8. biť hlava-nehlava

9. bodaj ho (to) čert (parom) vzal (uchytil)!; aby sa prepadol do horúcich pekiel; posielať koho do hprúcich pekiel

10. byť pod papučou

11. byť v poslednom ťažení; mlieť z posledného; byť (ležať) na smrteľnej posteli, byť v poslednom ťažení, zápasiť so smrťou; niečie dni sú spočítané, nastala (nadišla, odbila) niečia posledná hodina, mať dušu na jazyku; smrdieť hrobom, byť jednou nohou v hrobe, stáť nad hrobom, lúčiť sa so životom (svetom);

12. corgonisko; drúk (chumaj, chmuľo, truľo), sprostý, somár korunovaný; sprostý Jano

13. čarbať, čmárať; škriabať ako mačka; ako kocúr

14. dať lieskovej masti komu, namastiť kríže komu, vyobšívať koho, zmastiť koho

15. dávať (dopriavať si) siestu; dolce far niente, sladké leňošenie

16. dievča ako kvet (ruža); ako bábika; ako lusk; (pekný/á) ako obrázok, ako anjel

17. dostaneš päťadvadsať (na zadok); bude (z toho) világoš; dať príučok (príučku) komu; veď ja mu ukážem! Veď ja mu dám; veď ja ho naučím po kostole hvízdať; vyprášiť kožuch komu, namastiť chrbát (kríže, rebrá, hnáty) komu, ponaprávať (polámať, spočítať) rebrá komu, poštekliť po rebrách koho, dolámať hnáty komu, naložiť na chrbát komu, dať kyjovej (lieskovej) masti komu, dať na frak komu, prehnúť cez koleno koho, navariť krvavej polievky komu, zdrať z kože koho, urobiť fašírku z koho vyčítať kapitolu komu); čítať lekciu (litánie) komu, držať kázeň komu, robiť prednášku komu, zavolať si na koberec koho, povedať do duše komu, dať po nose komu, umývať (mydliť) hlavu komu, vyčistiť žalúdok komu, dvíhať mandle komu, dať hubovej polievky komu, znosiť pod (čiernu) zem koho, vziať (dať) do parády koho, vziať (dať) do laty koho, postaviť do pozoru koho

18. dostať sa (dostávať sa) do svojich (normálnych, starých) koľají

19. dostať sa do područia koho

20. drakónske zákony

21. hodiť kameň/om (hádzať kamene/kamením) po kom

22. hrať domino

23. chodiť so vztýčenou hlavou, chodiť ako páv; nosiť /mať hore, nosom dierky, alebo mať/nosiť/dvíhať nos hore

24. ísť za sebou

25. je tma ako v rohu

26. je to v suchu

27. je to zlé, je to nahnuté, nestojí to za nič; je to zlé, vyzerá to nanič; už je (so mnou) koniec

28. je v tom doma, vyzná sa v tom; vyzná sa v niečom, rozumie sa niečomu, do niečoho; niekto je majster v čom; mať filipa, mať všetkých päť pokope, múdry ako šalamún, dobre osedlany (podkovaný, podkutý, živá (chodiaca) encyklopédia, živý lexikón, ded Vševed; byť /ako/ stvorený na niečo

29. kameň mu leží na srdci, akoby mal kameň na srdci; leží mu to ako balvan na prsiach, je mu ťažko na srdci

30. kameň úrazu

31. klin klinom vybíjať (vybiť)

32. kolos na hlinených nohách, stavba bez základov

33. látanie diery dierou, látanie dier, nekonečné plátanie

34. liesková masť (bitka)

35. liezť štvornožky, po štyroch

36. mať (držať) nôž za sárou; utopiť v lyžičke vody koho

37. mať hlboko do vrecka

38. mať v hlave motanicu; mať motanicu (zmätok, chaos) v hlave, má to v hlave popletené ; mať galimatiáš v hlave

39. merať jedným (rovnakým) metrom koho, čo, merať každému rovnako (byť spravodlivý), inou mierou (byť nespravodlivý); mať na každého rovnaký meter, merať všetko jedným metrom

40. merať jedným (rovnakým) metrom; naťahovať na jedno kopyto

41. môžeš mu dušu na dlaň vyložiť (o tvrdohlavom človeku); nič ním nepohne, ničím ho nepresvedčíš, môžeš ho (aj) rozkrájať; mať tvrdú hlavu; môžeš na ňom aj drevo rúbať

42. mŕtvica ranila koho, porazilo ho, trafil ho šľak

43. na jedno kopyto; z jedného vreca; na jedno brdo

44. na plné obrátky; plnou parou; na plný plyn

45. nabité (plné) vrecko/á (plný mešec) (peňazí)

46. naplno, plnými dúškami (žiť, zabávať sa), šialene, po uši (zaľúbiť sa a pod.), čo najprísnejšie, najtvrdšie (trestať a pod.); Naplno, na plný plyn; žije plným dúškom, na plný plyn, na plné obrátky

47. narážať čo na svoje (jedno) kopyto; merať čo svojím lakťom; podľa seba súdim teba

48. neexistuje

49. neexistuje

50. nemá ani strechu (strechy) nad hlavou; nemá kde hlavu zložiť (skloniť); chudobný ako kostolná myš;

51. nenechať kameň na kameni

52. nešetriac život

53. netvor, beštia, krvilačná šelma

54. nevedieť čo od dobroty robiť

55. niečo si pýta jesť (topánky, čižmy – o znosenej obuvi)

56. niet

57. niet

58. niet

59. obetný baránok

60. obrať koho o posledný groš, do poslednej nitky, ošklbať niekoho / ako hus

61. omieľať (známe veci) do omrzenia

62. oporný pilier

63. ostať (ležať) ladom

64. otrčiť päty; brať, vziať nohy na plecia;

65. otvorene, čestne, nebojácne

66. pekelný oheň, večný oheň

67. piate koleso na voze

68. po)staviť všetko na jednu kartu; dávať (dať) do stávky

69. podobať sa ako vajce vajcu (byť si navlas podobní); akoby ich jedna mater mala, ako dve hrozná; akoby mu bol z oka vypadol

70. pre nič za nič; (zadarmo) za pánboh zaplať; dobrého zdravia!; za vatikánsku menu;

71. príjemný hlahol zvona

72. pripísať komu čo na vrub

73. robiť narážky na koho

74. robiť si poznámky o čom

75. sedí akoby prehltol pravítko, varešku

76. sedieť (stáť) so založenými rukami, ležať hore bruchom (pupkom, horeznačky); obrastať tukom; vypekať si pupok; podopierať si boky; podopierať steny (uhly); držať (si) ruky vo vreckách; prstom sa čoho nedotknúť; (ani) prstom (malíčkom) nehnúť; slamy krížom nepreložiť; (za bieleho dňa, na poludnie) hviezdy čítať; hľadieť Pánu Bohu do okien (oblokov); kradnúť Pánu Bohu čas; svätiť svätého Ležucha; šunky váľať

77. skúšobný kameň

78. spíjať sa do nemoty, pod obraz boží ; na mol, ako čík

79. spitý pod obraz boží, opitý ako cep; spitý ako čík, prasa, sviňa; spitý na mol; ako snop, cep, motyka; ako delo; do nemoty;

80. stará bosorka; stará striga

81. stáť ako drúk; stáť ako (soľný) stĺp; ako socha (stáť, sedieť); ako (soľný) stĺp (stáť); stáť ako prirastený (vrastený do zeme), ako prikovaný (pribitý, priklincovaný), ako drevo (kus dreva, drúk, kôl), ako Lóthova žena, stáť ako stĺp; ostať ako obarený (nechápavo, nič nevnímajúc); ako bleskom zasiahnutý, ako omráčený, ako zarezaný;

82. ťahať (vyberať) za koho (horúce) gaštany z ohňa

83. tam ho zastihla smrť; a bolo po ňom; vzal ho čert, ďas, parom; nech ho parom uchytí; šľak to vzal; bodaj ho fras vzal

84. ten hore; ten, ktorý je na nebesiach

85. toho neoklameš, ten sa nedá prekabátiť; s tým nevybabreš; presjť komu cez rozum, vybabrať s kým, toho len tak ľahko neprekabátiš;

86. toľko ako/ kvapka v mori; byť kvapkou v mori

87. trafiť do čierneho

88. tu ho máš! zvolanie pri neočakávanom zvrate deja; to je pekná robota! ušlo sa nám, čo čert nechcel! To nám ešte chýbalo!

89. udrieť na zvon, zazvoniť; udrieť na zvon, zazvoniť; biť na poplach

90. urobiť capa záhradníkom; púšťať si (pustiť sa) capa do záhrady, spraviť (urobiť) capa záhradníkom, zveriť na psa slaninu

91. voľný ako vták, byť svojím pánom, byť sám sebe pánom, soliť svojou soľou, žiť na svojom chlebe, stáť na vlastných nohách

92. vraziť, vbiť (vrážať, vbíjať) klin medzi koho, čo

93. vyviesť niekoho z koľají, drásať komu nervy; vytočiť koho do nepríčetnosti; zdvihnúť komu adrenalín,

94. vyžmýkať niekoho do poslednej kvapky krvi (RSS, s. 599; je ako vyžmykaný citrón (nevyzerá dobre, je vyčerpaný)

95. zahladiť stopy

96. zachovávať dôstojnosť; zachovať navonok dekórum

97. zámok (domček) na stračej (kuracej) nôžke

98. zatrepať krpcami

99. zhorieť do tla; ľahnúť popolom

100. zlatá baňa