y PROJEKT CZ.1.07/1.2.00/08.0104 :: Sociokulturní kompetence pro pracovníky škol a školských zařízení
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Členové týmu & kontakty
Hlavní řešitel: PaedDr. Jaromíra Šindelářová, CSc.

Kontakt: katedra PJV PF UJEP,
Hoření 13, 400 96 Ústí nad Labem

jaromira.sindelarova@ujep.cz
jaromira.sindelarova@gmail.com

PROJEKTOVÝ MANAŽER:
Ing. Lenka Šnajdrová, snajdrova@volny.cz
Ing. Romana Tlustá, romana.tlusta@seznam.cz

ODBORNÍ PRACOVNÍCI:
Prof. PhDr. Marie Čechová, DrSc., cechova.ujep@seznam.cz
Prof. dr. V. M. Mokienko, DrSc., (Rusko), mokienko40@mail.ru
Prof. PhDr. Karel Kamiš, CSc., kamisk@seznam.cz
Prof. PhDr. Jana Svobodová, CSc., jana.svobodova@osu.cz
Doc. PhDr. Ludmila Stěpanova, CSc., ludmila.stepanova@seznam.cz
Doc. RNDr. Tomáš Zdráhal, CSc., zdrahal.tomas@gmail.com
PhDr. Dana Baláková, PhD. (Slovensko), balakova@fphil.ku.sk
PaedDr. Marie Hanzová, CSc., marie.hanzova@seznam.cz
PaedDr. Blanka Janáčková, blanka.janackova@ujep.cz
Mgr. Božena Tlustá, bozena.tlusta@seznam.cz
Mgr. Dita Pihrtová, dita.pihrtova@seznam.cz
Ing. PhDr. Ivan Bertl, ivan.bertl@ujep.cz
Ing. Romana Tlustá, romana.tlusta@seznam.cz

ICT PRACOVNÍCI:
Bc. René Baran, rene.baran@gmail.com
Petr Pihrt, petr.pihrt@seznam.cz
Romana Šindelářová, r.sindelarova@gmail.com
Mgr. Dita Pihrtová, dita.pihrtova@seznam.cz
Jana Albertová, jana.albertova@centrum.cz

ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍCI:
Jana Hubáčková, jana.hubackova@ujep.cz
Ilona Novotná, ilona.novotna@ujep.cz
Pavel Klapálek, pklapalek@gmail.com
Jitka Králová, jitka.kralova@ujep.cz
Veronika Novotná, wercacz-free@seznam.cz

(c) Bc. René Baran, OIS CI UJEP, 2009