y PROJEKT CZ.1.07/1.2.00/08.0104 :: Sociokulturní kompetence pro pracovníky škol a školských zařízení
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Přepracovaný harmonogram








Průběžné zprávy & aktuality





   Štýrský Hradec - 2013



   UDRŽITELNOST PROJEKTU A JEHO VÝSTUPŮ - květen 2014 UDRŽITELNOST PROJEKTU A JEHO VÝSTUPŮ (květen 2014)



   UDRŽITELNOST PROJEKTU A JEHO VÝSTUPŮ - květen 2015 UDRŽITELNOST PROJEKTU A JEHO VÝSTUPŮ (květen 2015)



   UDRŽITELNOST PROJEKTU A JEHO VÝSTUPŮ - květen 2016 (MZ) UDRŽITELNOST PROJEKTU A JEHO VÝSTUPŮ (květen 2016 - monitorovací zpráva)



   UDRŽITELNOST PROJEKTU A JEHO VÝSTUPŮ - květen 2016 (příloha č. 1) UDRŽITELNOST PROJEKTU A JEHO VÝSTUPŮ (květen 2016 - příloha č. 1)



   UDRŽITELNOST PROJEKTU A JEHO VÝSTUPŮ - květen 2017 (Finální verze (VK-IP)) UDRŽITELNOST PROJEKTU A JEHO VÝSTUPŮ (květen 2017 - Finální verze (VK-IP))



   UDRŽITELNOST PROJEKTU A JEHO VÝSTUPŮ - květen 2017 (příloha č. 1) UDRŽITELNOST PROJEKTU A JEHO VÝSTUPŮ (květen 2017 - příloha č. 1)



(c) Bc. René Baran, OIS CI UJEP, 2009